Victory

Victory: voor een persoonlijke overwinning, of een mijlpaal die gevierd mag worden. Vier: het getal van stabiliteit en van de vorm, de vier windstreken, de vier elementen. Er zit een warme robuustheid in deze serie, met een zweem van kastelen, jonkvrouwen en ridders.