Astrologie

‘As above, so below, as within, so without’, as the universe, so the soul’ ~ Hermes Trismegistus

Astrologie is de taal, kennis en wetenschap, die ons verbindt met de kosmos. De astrologie laat ons zien dat we verbonden zijn met het grote geheel. Planeetstanden bij onze geboorte geven ons individuele energiepatroon aan. Hoe de planeten in cycli bewegen, blijft ons hele leven van invloed op wat we van binnenuit ervaren en/of op ons pad komt.