Boogschutter / Sagittarius

De Zon reist in één jaar tijd door alle tekens van de dierenriem. Alle tekens worden doorlopen, in een ritme wat bij de seizoenen past. Zoals alles in de natuur elkaar opvolgt en in elkaar overloopt, zo is dat ook het geval bij de opeenvolging van de tekens van de dierenriem. Er is een samenhang met de tekens ervoor en erna. Ze volgen elkaar op in een ritmische golfbeweging en verleggen het perspectief van het voorgaande teken. Ieder teken heeft zijn eigen specialiteit en is even waardevol.

Diane the Huntress, Guillaume Seignac 1870-1924

Na de meer naar binnen gerichte periode van Schorpioen, waarbij naar de kern van de dingen gegraven wordt en overbodige ballast wordt gesnoeid, is er flink opgeruimd en komt er met Boogschutter ruimte voor een nieuwe kijk op de dingen. De Boogschutter heeft behoefte aan een visie en een breder perspectief, door de ruimte te hebben om in alle vrijheid zijn wereldbeeld te ontwikkelen.

Dat kan hij letterlijk doen, door het avontuur op te zoeken en de wereld in te trekken. Maar een levensvisie kan ook gevonden worden door studie, of filosofie, om zo de grotere synthese van het leven te ontdekken. De Boogschutter heeft daarbij zijn blik vooruit en richt met enthousiasme, zijn pijlen op alles wat hem die verdieping kan brengen. Het geheime talent van Boogschutter is dan ook zijn avontuurlijke en optimistische geest, die hem verder de wereld in brengt, om de zin van het leven en de grotere samenhangen te ontdekken.

Print ‘Boogschutter’, Christine Kallen-de Boer, 2023

De zoektocht naar zingeving, maakt dat de Boogschutter wil leren, zijn horizon wil verbreden. Belangstelling voor religie en godsdienst past daar ook bij. Het is als een zoektocht naar ‘de heilige graal’, waarin hij ‘het grote plan’ hoopt te ontdekken. Daarnaast vertelt de Boogschutter ook graag wat hij op zijn queeste heeft meegemaakt en welke visie daaraan is ontsproten. Positief gezien kan hem dat tot een heel geïnspireerde leraar, filosoof, of reiziger maken, of iemand met een fantastische ‘thuis bibliotheek’, die daar fijn over weet te vertellen.

Tegelijk raakt het ook zijn valkuil; als hij zich mee laat slepen door zijn enthousiasme, kan de Boogschutter de neiging hebben om te blijven uitweiden en is dan minder gericht op ‘luisteren’ , maar vooral op ‘zenden’. Vandaar het woord’ zendeling’, het ‘verkondigen van een boodschap’ Dat past goed in het straatje van de Boogschutter, veel 9e huis energie, of een sterk geplaatste Jupiter. Het ‘spreken’ kan dan ‘preken’ worden, ofwel de dominee. En waar dat in een kerk een heel waardevolle en inspirerende eigenschap kan zijn, wordt dat in een sociaal gesprek aan de keukentafel wat lastiger ervaren. Meestal is het een groot enthousiasme en geestdrift wat erachter zit, dus het hem echt kwalijk nemen, doen we meestal niet.

Antieke Print, ‘Ioos de bosscher excud, Activa et negotiosa vita, 1615

Het teken in de dierenriem wat tegenover Boogschutter ligt, is Tweelingen. Tweelingen is gericht op een lichtvoetigere vorm van contact. Communicatie en uitwisseling staat bij Tweelingen voorop, maar dan vooral ook op een speelse, open manier en met nieuwsgierigheid naar de ander. Het zijn deze eigenschappen, die de Boogschutter kan integreren om zijn visie in de wereld te brengen, zonder dogmatisch te worden en ook te luisteren naar wat een ander in te brengen heeft. De energie van Tweelingen houdt hem de spiegel voor om zijn geest levendig en open te houden en te ontdekken dat er meerdere wegen zijn, die naar Rome leiden. Het brengt de enthousiaste Boogschutter in balans.

De Zon in je horoscoop is een belangrijke factor. Het is je kern, je levenskracht waar vanuit je stappen zet. Het is de manier waarop je je oriënteert, en vanuit welke kracht je je levensreis maakt. Hóe je daar precies vorm aan geeft, of hoe het innerlijk uitwerkt is afhankelijk van je hele hororscoop, want er is veel meer wat meespeelt dan alleen het teken waar je Zon in staat. In een persoonlijk gesprek over jouw geboortehoroscoop kunnen we jou in kaart brengen. Neem gerust contact op om een afspraak te maken.

Ik breng iedere maand een bijzondere print uit van het teken waar de Zon die maand doorheen reist. Elke maand werk ik aan het opvolgende teken en voeg ik de nieuwe print toe aan de shop, totdat deze serie ‘de tekens van de dierenriem’ compleet is. De FineArt prints zijn geprint op het prachtigste papier, wat fluweelzacht oogt. Door de hoge kwaliteit, op zuurvrij papier van museumkwaliteit, blijft je print je leven lang mooi. De prints zijn online te bestellen, in een gelimiteerde oplage van 25 stuks per formaat. Op de achterkant met potlood gesigneerd en genummerd.

Schorpioen/ Scorpio

De Zon reist in één jaar tijd door alle tekens van de dierenriem. Alle tekens worden doorlopen, in een ritme wat bij de seizoenen past. Zoals alles in de natuur elkaar opvolgt en in elkaar overloopt, zo is dat ook het geval bij de opeenvolging van de tekens van de dierenriem. Er is een samenhang met de tekens ervoor en erna. Ze volgen elkaar op in een ritmische golfbeweging en verleggen het perspectief van het voorgaande teken. Ieder teken heeft zijn eigen specialiteit en is even waardevol.

Amoris vulnus idem sanatqui facit” : The wounds of love can only be healed by the one who made them”. Syrus Publilius

Na de communicatieve Weegschaal, gericht op sociaal contact, verbinding en harmonie, gaat de cyclus verder naar Schorpioen. Schorpioen is een Water teken en heeft de behoefte om deze contacten én het leven zelf, diep te doorgronden. Hij neemt de indrukken diep in zich op, om te doorvoelen wat hij ervaart. 

De achterliggende dynamiek is dat de Schorpioen het nodig heeft om op die manier emotionele zekerheid en veiligheid te kunnen ervaren. Het is de observerende manier van kijken, vaak onbewust, die Schorpioen zo eigen is. Als Schorpioen voelt dat de intenties eerlijk en oprecht zijn, dan kan hij zich langzaam gaan openen. Maar in eerste instantie is de Schorpioen op zijn hoede, eerst kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft. Bevalt het hem niet, dan kan de Schorpioen gesloten blijven en geen emotie, of gevoeligheden van zichzelf laten zien. Dan kan hij naar buiten toe zijn pantser laten zien, sterk en krachtig, soms (te) hard. Vertrouwen opbouwen kost tijd, maar als dat diepe vertrouwen er is en er is sprake van respect, dan kan de Schorpioen loyaal en trouw zijn voor het leven.

Print ‘Schorpioen’, Christine Kallen-de Boer, 2023

Het talent van de Schorpioen is om heel instinctief tot de kern van de dingen door te dringen. Al zijn radartjes staan aan en scannen de verschillende signalen in een situatie. Hij heeft een neus voor wat ‘echt’ en ‘onecht’ is. Hij ontdoet zich, gevoelsmatig, van alle uiterlijke zaken en graaft zich een weg naar de kern van de dingen. Hier raakt de Schorpioen de kenmerkende eigenschappen van de detective, de psycholoog, of zelfs de chirurg. De Schorpioen heeft n.l. een instinctieve gerichtheid op dat wat zich onder de oppervlakte bevindt. Dat kunnen ook jouw zwakke plekken, moeilijkheden en/of taboes zijn. Iemand met veel Schorpioen energie in zijn horoscoop, een sterke Pluto plaatsing, of een sterk 8e huis, heeft de behoefte om áchter de dingen te kijken en trekt dergelijke zaken snel naar de oppervlakte. Belangstelling voor diepere zaken, vraagstukken rondom leven en dood, is dan ook niet vreemd. Net zo min als het bespreekbaar maken daarvan. 

De grote gerichtheid op ‘echtheid’ brengt met zich mee dat een Schorpioen de behoefte heeft om trouw te willen zijn aan zichzelf. Een Schorpioen die psychologisch bij zichzelf de diepte in gaat, kan op bepaalde momenten sterk ervaren dat bepaalde zaken niet meer voldoen, niet meer passen bij ‘zijn kern’.  Verandering is dan nodig, wat een ‘symbolische dood’ van een bepaalde fase inhoudt, om weer verder te kunnen en te kunnen leven vanuit je persoonlijke kern.

Portret van Elisabetta Gonzaga. Raffaello Sanzio Raphael 1503. Renaissance

Bij alle tekens is er sprake van het zoeken naar balans. Je wordt niet als perfecte Schorpioen geboren. Gaandeweg leer je hoe je dat het beste kunt zijn en dat deze energie bij je hoort. Op je instinct kunnen vertrouwen, is een gave. Maar niet alles heeft het nodig om blootgelegd te worden. Het is ook de kunst om de dingen soms te laten voor wat ze zijn. Geen gegraaf en achterdocht, maar ook ontspanning vinden en genieten. Maak de dingen niet onnodig moeilijk. Dat is precies wat het teken Stier te bieden heeft, het tegenoverliggende teken in de Dierenriem; eenvoud, stabiliteit, zekerheid in de dingen die er zijn en rust.

De Zon in je horoscoop is een belangrijke factor. Het is je kern, je levenskracht waar vanuit je stappen zet. Het is de manier waarop je je oriënteert, hoe je kijkt. Het is de manier waarop je graag in het leven staat en vanuit welke kracht je je levensreis maakt. Hóe je daar precies vorm aan geeft, of hoe het innerlijk uitwerkt is afhankelijk van je hele hororscoop, want er is veel meer wat meespeelt. In een persoonlijk gesprek over jouw geboortehoroscoop kunnen we jou in kaart brengen. Neem gerust contact op om een afspraak te maken.

Ik breng iedere maand een bijzondere print uit van het teken waar de Zon die maand doorheen reist. Elke maand werk ik aan het opvolgende teken en voeg ik de nieuwe print toe aan de shop, totdat deze serie ‘de tekens van de dierenriem’ compleet is. De FineArt prints zijn geprint op het prachtigste papier, wat fluweelzacht oogt. Door de hoge kwaliteit, op zuurvrij papier van museumkwaliteit, blijft je print je leven lang mooi. De prints zijn online te bestellen, in een gelimiteerde oplage van 25 stuks per formaat. Op de achterkant met potlood gesigneerd en genummerd.

Weegschaal / Libra

De Zon reist in één jaar tijd door alle tekens van de dierenriem. Alle tekens worden doorlopen, in een ritme wat bij de seizoenen past. Zoals alles in de natuur elkaar opvolgt en in elkaar overloopt, zo is dat ook het geval bij de opeenvolging van de tekens van de dierenriem. Er is een samenhang met de tekens ervoor en erna. Ze volgen elkaar op in een ritmische golfbeweging en verleggen het perspectief van het voorgaande teken. Ieder teken heeft zijn eigen specialiteit en is even waardevol.

‘Vrouw met weegschaal’, Johannes Vermeer, 1664

Na de fase van Maagd, waarbij de nadruk ligt op praktisch, nuttig bezig zijn, met een oog voor detail, brengt de Weegschaal de balans in. Hoe bepaal je je waarden, wat goed is en wat niet? Wat hoort bij je en wat niet? Maagd kan analyseren, schiften en scheiding aanbrengen en aan Weegschaal de taak om het resultaat te beoordelen en te wegen. Weegschaal is het teken waarbij de ander mee gaat doen. Juist door te relateren aan de ander, krijg je een groter plaatje. Zoals de Maagd kritisch kan zijn, zo weegt Weegschaal die analyse en neemt het perspectief van de ander mee. Die verschillende invalshoeken zijn voor Weegschaal relevant, om zo helder te krijgen waar hij zelf staat. 

Print ‘Weegschaal’, Christine Kallen-de Boer, 2023

Weegschaal is een Luchtteken, mentaal georiënteerd. Communiceren, oog voor – en contact met anderen, met een behoefte om te horen wat de ander in te brengen heeft en dat ook te begrijpen. Het geheime wapen van Weegschaal is diplomatie, vanuit een hart voor verbinding en harmonie. Het gevoel voor schoonheid en het waarderen daarvan, komt daaruit voort. Weegschaal heeft een sensor voor anderen en kan met zijn behoefte aan vriendelijke omgangsvormen en verbindende eigenschappen een waardevolle netwerker zijn. Weegschaal weet dat je samen verder komt dan alleen. Dat de planeet Venus heerst over het teken Weegschaal, plaatst dit in een breder perspectief.

Op persoonlijk vlak zit daar ook de valkuil voor Weegschaal. Met veel Weegschaal energie in je horoscoop, kun je je ook verliezen in wat de ander wil, vindt, denkt. Of verzanden in talloze opties, die allemaal de moeite waard zijn. Keuzes maken kan lastig zijn, Weegschaal begrijpt het een én het ander. In het uiterste geval stagneert de boel. Wat wil Weegschaal dan zélf? Dat is precies waar Ram, als tegenover liggend teken, een spiegel voor Weegschaal kan zijn, waar Weegschaal van kan leren en zichzelf mee kan verfijnen. Door ook voor zichzelf op te komen en op zijn doel af te gaan, voorkomt Weegschaal dat hij blijft wikken en wegen, of besluiteloos wordt. Ram kan een balans geven tussen het ‘ik en jij/wij’, tussen beslissen en afwegen, het doen en denken. 

Zodiac circle with planets, 100-1100, National Library of Wales

De Zon in je horoscoop is een belangrijke factor. Het is je kern, je levenskracht waar vanuit je stappen zet. Het is de manier waarop je je oriënteert, hoe je kijkt. Als een soort voorwaarden waaraan voldaan moet worden en die je nodig hebt. Het is de manier waarop je graag in het leven staat en vanuit welke kracht je je levensreis maakt. Hóe je daar precies vorm aan geeft, of hoe het innerlijk uitwerkt is afhankelijk van je hele hororscoop, want er is veel meer wat meespeelt. In een persoonlijk gesprek over jouw geboortehoroscoop kunnen we veel meer in kaart brengen. Neem gerust contact op als je daar behoefte aan hebt en/of meer wilt weten.

Ik breng iedere maand een bijzondere print uit van het teken waar de Zon die maand doorheen reist. Ik start mijn reis in het teken Maagd. Elke maand werk ik aan het opvolgende teken en voeg ik de nieuwe print toe aan de shop, totdat deze serie ‘de tekens van de dierenriem’ compleet is. De FineArt prints zijn geprint op het prachtigste papier, wat fluweelzacht oogt. Door de hoge kwaliteit, op zuurvrij papier van museumkwaliteit, blijft je print je leven lang mooi. De prints zijn online te bestellen, in een gelimiteerde oplage van 25 stuks per formaat. Op de achterkant met potlood gesigneerd en genummerd.

Key to Self

The ‘Key to Self’, de sleutel naar jezelf, naar je kern, naar je ziel, naar ‘innerlijk weten’. ‘Klik klak, laat het slot maar open gaan…’ Maar de sleutel laat zich niet gelijk omdraaien en wat verwacht je eigenlijk aan te treffen?

Innerlijke wijsheid betekent niet dat je niet meer hoeft te leren, of dat je alles al weet en de wijsheid in pacht hebt. Innerlijke wijsheid heeft te maken met dat jouw ziel, jouw kern, waar vanuit je bv keuzes maakt en stappen zet, een zelfsturend mechanisme is, dat jou in een bepaalde richting zet. Vergelijk het met een ‘innerlijk kompas’, het weet welke kant je op moet.

Het gaat om een achterliggend principe, waar iedereen toegang toe heeft, of kan krijgen, maar waar soms een zweem van vaagheid over hangt. Je kan leren herkennen hoe dit achterliggende principe werkt. De buitenwereld kun je zien als een spiegel voor je ziel; als een reflectie van jouw binnenwereld. Als we bijvoorbeeld met z’n allen naar een boom in het bos kijken, dan zien we allemaal een boom. Maar hóe we die boom zien, of ervaren, kan voor ons allemaal anders zijn. Het beeld van de boom kan bij ons allemaal iets anders oproepen. De een voelt zich klein en nietig, bij het zien van de grote boom. De ander ervaart rust. Weer een ander ziet de textuur van de stam en de bladeren, enzovoorts. Wat belangrijk is, is dat je leert kijken naar wát het is, wat het beeld in je oproept.

Graaf je dieper, met een open houding, dan kan het zijn dat de een zich emotioneel voelt bij het zien van de boom, omdat hij zelf bv een gebrek aan ‘wortels’ ervaart, of ook zo stevig zou willen staan. Een ander raakt geïnspireerd, want de kleuren en texturen van de boom geven een prachtig palet. Weer een ander voelt misschien ontzag en de noodzaak zich in te gaan zetten voor natuur en milieu. En een ander ervaart wellicht een weldadige rust. Het beeld van de boom roept dus iets op. Het is het onderzoek van dát gegeven, wat je een sleutel geeft naar je innerlijk, wat je een verbinding geeft met je ‘Zelf’. We zien de hele dag van alles, maar dat wat het beeld in ons oproept, geeft ons de richting. Ons onbewuste spreekt tot ons via beelden. Die boodschap wil graag gehoord worden. Het is een sleutel naar je Zelf.

Dat kan ook betekenen dat het tijd is voor schaduwwerk, omdat er iets naar boven kan worden gehaald, wat in de diepte lag te sluimeren. Dat kan een talent zijn, wat erop wacht om naar de oppervlakte te komen, of iets wat je diep hebt weggestopt, omdat het moeilijk is. Soms kunnen dit zelfs dingen zijn waar je zelf weinig invloed op hebt, maar wat vanuit generaties voor je bij jou terecht komt. Dat kan tijd nodig hebben, maar je weet dan dat het er zit en stukje bij beetje kom je er wel.

Innerlijke wijsheid is daarom geen einddoel, of een soort van spirituele status, wat je kunt verkrijgen. Het is eerder de toegang tot het kompas, tot jouw persoonlijk kompas. Het geeft je een routekaart van je wandeling. Door innerlijk ‘weten’, hoef je niet te koersen op de rode of de gele paaltjes, maar voel je vanuit je innerlijk welke afslag je moet nemen om jouw weg te volgen. Het is de tarotkaart van de Hiërofant ín jezelf.

Bij ‘the Key to Self’, vertel ik je niet waar het sleuteltje voor staat, of wat het zou moeten oproepen. Het sleuteltje is een symbool. Wat mag in jou ontdekt worden? Of geopend worden, of zich gaan ontvouwen. Dat is iets tussen jou en het sleuteltje…

Maagd / Virgo

De Zon reist in één jaar tijd door alle tekens van de dierenriem. Alle tekens worden doorlopen, in een ritme wat bij de seizoenen past. Zoals alles in de natuur elkaar opvolgt en in elkaar overloopt, zo is dat ook het geval bij de opeenvolging van de tekens van de dierenriem. Er is een samenhang met de tekens ervoor en erna. Ze volgen elkaar op in een ritmische golfbeweging en verleggen het perspectief van het voorgaande teken. Ieder teken heeft zijn eigen specialiteit en is even waardevol.

Virgo-symbol, image Fernando Gallego.

Na de Leeuw periode in Augustus, reist de Zon verder door Maagd in September. Leeuw heeft, even kortgezegd, de behoefte om gezien te worden, om te stralen. Dat past ook bij de periode in het seizoen. In het Leeuw seizoen is het volop zomer, waarin de natuur in volle kracht en glorie te bewonderen is. Waar de Leeuw de behoefte heeft zichzelf te laten zien en ook zijn warmte te delen, is Maagd vaak liever de kracht op de achtergrond. Het is tijd om de boel te analyseren en zowel jezelf, als je omgeving onder de loep te nemen. September is traditioneel het ‘oogstseizoen’. Graan werd en wordt geoogst en er is werk aan de winkel. Heel anders dan de volle, warme pracht en praal van het Leeuw seizoen, wat meer in het teken staat van ‘spel en plezier’. Het is Maagd die ziet dat de slingers moeten worden opgeruimd na het feestje van Leeuw en dat de zaal aan kant moet worden geharkt om de oogst te kunnen opslaan. De Maagd is graag goed voorbereid op de tijd die gaat komen.

Print Virgo/ Maagd door Twinklebird/ Christine Kallen-de Boer 2023

Het geheime wapen van het teken Maagd is een bijzonder scherp oog voor detail. Maagd is een Aardeteken en kan heel concreet waarnemen. En kan bijvoorbeeld zien of iets van kwaliteit is, of dat er dingen missen of onduidelijk zijn. Een Maagd ziet daardoor ook scherp waar iets verbeterd kan worden en kan sterk de behoefte voelen om te verbeteren. En Maagd lijkt een sensor te hebben, die automatisch lijkt te detecteren waar hulp nodig is, of waar iets gedaan moet worden. Helpen, je inzetten voor een ander, problemen fixen of verbeteringen aanbrengen, doet Maagd het liefst op een praktische manier; concreet, helder en overzichtelijk en gericht op tastbare resultaten. De Maagd kan het kaf van het koren scheiden. Iets wat in vroeger tijden, bij het met de hand oogsten, ook heel nuttig was. Secuur en selectief kunnen zijn; om het gewas te kunnen behouden, of daarmee te zorgen dat de oogst niet bederft, kon van levensbelang zijn.

Met veel Maagd energie in je horoscoop, kun je je ook verliezen in de details. De hulpvaardigheid die de Maagd kenmerkt, kan omslaan in het uit handen nemen van dingen, of de behoefte om zaken van/voor anderen te fixen. Een Maagd merkt dergelijk zaken gewoon snel op, zonder dat hij daar over nadenkt en daarachter zit eerder de behoefte om iets te krijgen ‘wat werkt’, dan dat het puur om ‘perfectionisme’ gaat. Voor werk waarbij het aankomt op de details, heeft Maagd echter een superkracht in huis. Ook nijverheid, nuttig bezig zijn, bepaalde vaardigheden tot in perfectie beheersen, en de behoefte om daarbij anderen te helpen kan aan het pakketje van Maagd worden toegevoegd.

Medieval zodiac wheel painting

Bij elk teken van de dierenriem gaat het ook om de balans die kan worden aangebracht. Tegenover Maagd, in de dierenriem, ligt het teken Vissen. Het teken Vissen kan daarmee functioneren als een ‘spiegel’, waar de Maagd van kan leren en zichzelf mee kan verfijnen. Maagd kan van Vissen leren om de details ook los te kunnen laten en oog te krijgen voor het grote geheel. Ook het ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel kan de Maagd uit zijn ‘focus’ tillen. Opgaan in film, muziek, natuur, het ogenschijnlijke ‘niets doen’, maar wat innerlijk veel te bieden heeft. Het geeft een verbinding tussen het hoofd en het hart, focus en ruimte, werk en rust, doelgerichtheid en contemplatie.

De Zon in je horoscoop is een belangrijke factor. Het is je kern, je levenskracht waar vanuit je stappen zet. Het is de manier waarop je je oriënteert, hoe je kijkt. Als een soort voorwaarden waaraan voldaan moet worden en die je nodig hebt. Het is de manier waarop je graag in het leven staat en vanuit welke kracht je je levensreis maakt. Hóe je daar precies vorm aan geeft, of hoe het innerlijk uitwerkt is afhankelijk van je hele hororscoop, want er is veel meer wat meespeelt. In een persoonlijk gesprek over jouw geboortehoroscoop kunnen we veel meer in kaart brengen. Neem gerust contact op als je daar behoefte aan hebt en/of meer wilt weten.

Ik breng iedere maand een bijzondere print uit van het teken waar de Zon die maand doorheen reist. Ik start mijn reis in het teken Maagd. Elke maand werk ik aan het opvolgende teken en voeg ik de nieuwe print toe aan de shop, totdat deze serie ‘de tekens van de dierenriem’ compleet is. De FineArt prints zijn geprint op het prachtigste papier, wat fluweelzacht oogt. Door de hoge kwaliteit, op zuurvrij papier van museumkwaliteit, blijft je print je leven lang mooi. De prints zijn online te bestellen, in een gelimiteerde oplage van 25 stuks per formaat. Op de achterkant met potlood gesigneerd en genummerd.

Nieuwe collectie VICTORY

Voor de nieuwe vaste collectie VICTORY, heb ik me laten inspireren door de Tarot kaart ‘Staven Vier’. Iedereen wordt blij als deze kaart in een legging tevoorschijn komt. Ook als je niets weet van de Tarot, kun je deze kaart ‘lezen’, de uitbundigheid spat er vanaf; hier wordt iets gevierd! De symboliek achter de getallen (numerologie), het getal vier, het begrip ‘vieren’ en hoe dit verweven is met de Tarot en het leven, gaat een tandje dieper. Ik ga daar in een volgende post verder op in. In deze post vier ik dat de collectie online staat. Dit staat en voelt solide en daar ben ik blij mee!

Liefde voor de kosmos

Al heel wat jaren geleden, toen ik op de kunstacademie zat, maakte ik werk dat te maken had met de kosmos, sterren en planeten. Zo maakte ik, met Photoshop in de kinderschoenen, een bewerkte foto dat ik aan het surfen was op een veer, hoog in de lucht. Ik maakte een koffer in de vorm van een wolk, om mee rond te kunnen reizen. Ik maakte flessen met sterrenstof en ‘zwarte gaten’. En ik maakte kistjes voor de planeten.

De kistjes waren van hout en hadden messing plaatjes op de bovenkant, met daarop de namen van de planeten gegraveerd. Ik rangschikte de kisten vanuit het middelpunt, naar hun planetaire positie. Ik had  uitgezocht hoe groot de planeten waren, zodat Jupiter de grootste kist kreeg en Pluto een kleintje, maar verder wilde ik niet zoveel feitelijkheden weten. Het ging mij erom, om het hele grote universum tastbaar te maken. De kistjes waren leeg, je kon ze vullen met je dromen en gedachten rondom de kosmos en de planeten. Het ging me toen, bij alles wat ik maakte, om het ‘dromen rond de dingen’.  Grappig detail is dat ik de Zon als middelpunt had gekozen (heliocentrisch), terwijl je in de astrologie met de Aarde als middelpunt werkt (geocentrisch). Maar van Astrologie wist ik toen nog niets.  De Zon in mijn horoscoop, als middelpunt van de kistjes voor de planeten, is tegelijk ook mijn heer 12; dromen rond de dingen… Vanuit mijn persoonlijk perspectief was het wel toepasselijk.

Toen ik ca. 14 was,  kocht ik mijn eerste Ram-boekje bij de boekhandel en pas ergens na de kunstacademie liet ik mijn horoscoop duiden. De astroloog vertelde me o.a. dat astrologie waarschijnlijk goed bij mij zou passen. Ik vond dat leuk om te horen en zo is astrologie vaker voorbij gekomen. Ik kocht zo nu en dan een boek over astrologie en was geboeid als ik mensen ontmoette die hier meer over wisten. Na jaren lesgeven van kunstvakken in het voortgezet onderwijs, nam ik ontslag en ging ik zelf weer het atelier in. Het werd zilver en daarna vooral goud. Ik leerde stenen zetten en andere technieken en ik liet me weer inspireren door sterren en planeten.Na een hectische, pittige periode diende het moment zich aan waarin ik in een keer het besluit nam om astrologie te gaan studeren. Na die periode wilde ik iets gaan doen, waar ik energie van zou krijgen. Ik wilde mijzelf voeden met echte kennis rondom mij inspiratiebronnen. De diepte in, ‘om zo ook mijn werk te verdiepen. Ik ben psychologische astrologie en Jungiaanse psychologie gaan studeren. De Jungiaanse psychologie is inmiddels afgerond en wat de astrologie betreft, zit ik in de eindfase. Al blijft dat gelukkig ook een levenslange studie. Wat mijn werk betreft valt langzaamaan alles door een trechter. Het kristalliseert zich uit en het komt samen. Astrologie was altijd al aanwezig. De kistjes voor de planeten, die ik lang geleden maakte, hebben daardoor een nieuwe betekenis en waardevolle inhoud gekregen.

When stars fall upon earth…

Ring Diamond Star, 14k gold and grey rosecut diamond. One of a kind. Size EU55/ US 7,25/ NL 17,5

 

Engraving by Adolf Vollmy (1889)

This famous engraving of the 1833 Leonid meteor shower was produced by Adolf Vollmy. It’s based on a painting by Swiss artist Karl Jauslin, which, in turn, was based on a first-person account of the 1833 storm by a minister, Joseph Harvey Waggoner, who saw the 1833 shower on his way from Florida to New Orleans.

In that famous shower, hundreds of thousands of meteors per hour were seen! It was the first recorded meteor storm of modern times.