Boogschutter / Sagittarius

De Zon reist in één jaar tijd door alle tekens van de dierenriem. Alle tekens worden doorlopen, in een ritme wat bij de seizoenen past. Zoals alles in de natuur elkaar opvolgt en in elkaar overloopt, zo is dat ook het geval bij de opeenvolging van de tekens van de dierenriem. Er is een samenhang met de tekens ervoor en erna. Ze volgen elkaar op in een ritmische golfbeweging en verleggen het perspectief van het voorgaande teken. Ieder teken heeft zijn eigen specialiteit en is even waardevol.

Diane the Huntress, Guillaume Seignac 1870-1924

Na de meer naar binnen gerichte periode van Schorpioen, waarbij naar de kern van de dingen gegraven wordt en overbodige ballast wordt gesnoeid, is er flink opgeruimd en komt er met Boogschutter ruimte voor een nieuwe kijk op de dingen. De Boogschutter heeft behoefte aan een visie en een breder perspectief, door de ruimte te hebben om in alle vrijheid zijn wereldbeeld te ontwikkelen.

Dat kan hij letterlijk doen, door het avontuur op te zoeken en de wereld in te trekken. Maar een levensvisie kan ook gevonden worden door studie, of filosofie, om zo de grotere synthese van het leven te ontdekken. De Boogschutter heeft daarbij zijn blik vooruit en richt met enthousiasme, zijn pijlen op alles wat hem die verdieping kan brengen. Het geheime talent van Boogschutter is dan ook zijn avontuurlijke en optimistische geest, die hem verder de wereld in brengt, om de zin van het leven en de grotere samenhangen te ontdekken.

Print ‘Boogschutter’, Christine Kallen-de Boer, 2023

De zoektocht naar zingeving, maakt dat de Boogschutter wil leren, zijn horizon wil verbreden. Belangstelling voor religie en godsdienst past daar ook bij. Het is als een zoektocht naar ‘de heilige graal’, waarin hij ‘het grote plan’ hoopt te ontdekken. Daarnaast vertelt de Boogschutter ook graag wat hij op zijn queeste heeft meegemaakt en welke visie daaraan is ontsproten. Positief gezien kan hem dat tot een heel geïnspireerde leraar, filosoof, of reiziger maken, of iemand met een fantastische ‘thuis bibliotheek’, die daar fijn over weet te vertellen.

Tegelijk raakt het ook zijn valkuil; als hij zich mee laat slepen door zijn enthousiasme, kan de Boogschutter de neiging hebben om te blijven uitweiden en is dan minder gericht op ‘luisteren’ , maar vooral op ‘zenden’. Vandaar het woord’ zendeling’, het ‘verkondigen van een boodschap’ Dat past goed in het straatje van de Boogschutter, veel 9e huis energie, of een sterk geplaatste Jupiter. Het ‘spreken’ kan dan ‘preken’ worden, ofwel de dominee. En waar dat in een kerk een heel waardevolle en inspirerende eigenschap kan zijn, wordt dat in een sociaal gesprek aan de keukentafel wat lastiger ervaren. Meestal is het een groot enthousiasme en geestdrift wat erachter zit, dus het hem echt kwalijk nemen, doen we meestal niet.

Antieke Print, ‘Ioos de bosscher excud, Activa et negotiosa vita, 1615

Het teken in de dierenriem wat tegenover Boogschutter ligt, is Tweelingen. Tweelingen is gericht op een lichtvoetigere vorm van contact. Communicatie en uitwisseling staat bij Tweelingen voorop, maar dan vooral ook op een speelse, open manier en met nieuwsgierigheid naar de ander. Het zijn deze eigenschappen, die de Boogschutter kan integreren om zijn visie in de wereld te brengen, zonder dogmatisch te worden en ook te luisteren naar wat een ander in te brengen heeft. De energie van Tweelingen houdt hem de spiegel voor om zijn geest levendig en open te houden en te ontdekken dat er meerdere wegen zijn, die naar Rome leiden. Het brengt de enthousiaste Boogschutter in balans.

De Zon in je horoscoop is een belangrijke factor. Het is je kern, je levenskracht waar vanuit je stappen zet. Het is de manier waarop je je oriënteert, en vanuit welke kracht je je levensreis maakt. Hóe je daar precies vorm aan geeft, of hoe het innerlijk uitwerkt is afhankelijk van je hele hororscoop, want er is veel meer wat meespeelt dan alleen het teken waar je Zon in staat. In een persoonlijk gesprek over jouw geboortehoroscoop kunnen we jou in kaart brengen. Neem gerust contact op om een afspraak te maken.

Ik breng iedere maand een bijzondere print uit van het teken waar de Zon die maand doorheen reist. Elke maand werk ik aan het opvolgende teken en voeg ik de nieuwe print toe aan de shop, totdat deze serie ‘de tekens van de dierenriem’ compleet is. De FineArt prints zijn geprint op het prachtigste papier, wat fluweelzacht oogt. Door de hoge kwaliteit, op zuurvrij papier van museumkwaliteit, blijft je print je leven lang mooi. De prints zijn online te bestellen, in een gelimiteerde oplage van 25 stuks per formaat. Op de achterkant met potlood gesigneerd en genummerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *